5 vragen/antwoorden over ouderschapsverlof

5 vragen/antwoorden over ouderschapsverlof

Verwacht u een nieuw lid in uw gezin? Er is geen beter nieuws! Om de kans te krijgen om u volledig aan uw pasgeborene te wijden, vergeet dan niet om vooraf ouderschapsverlof aan te vragen. U kunt dan legaal stoppen met werken.

Als werknemer kunt u dankzij het ouderschapsverlof uw beroepsactiviteit voor een bepaalde periode stopzetten om voor uw baby te zorgen die net geboren is of die u net geadopteerd heeft. Als onderdeel van dit verlof kun je ook je werktijd verkorten en alleen in deeltijd naar kantoor gaan.

Als u meer tijd thuis wilt doorbrengen als er een nieuw lid in uw huishouden komt, moet u binnen uw bedrijf een verlofaanvraag indienen. In dit artikel nodigen we je uit om 5 vragen te beantwoorden die veel ouders vaak over dit apparaat stellen. Wie kan dit verlof ambiëren? Hoe lang is het ? Wordt het betaald? Een snel overzicht.

Vraag 1: Voor wie is ouderschapsverlof bedoeld?

Zoals de naam al doet vermoeden, biedt ouderschapsverlof de vader of moeder de mogelijkheid om hun professionele leven op pauze te zetten wanneer er een baby arriveert, of het nu een geboorte of een adoptie betreft. Als u van dit verlof wilt genieten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het bijzonder moet u minstens één jaar anciënniteit in het bedrijf hebben op de dag van de geboorte van het kind, of, als het om een ​​adoptie gaat, op de dag dat het kind bij u thuiskomt.

Als u aan deze voorwaarde voldoet, moet uw werkgever akkoord gaan met het verlenen van verlof. En dit ongeacht de grootte van het bedrijf waar je werkt. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u een aanvraag indienen om in deeltijd te werken of om volledig verlof te krijgen. Uw werkgever moet zich aan uw keuze houden. Het moet inderdaad voldoen aan de voorwaarden die u hebt geselecteerd. Toch moet je minimaal 16 uur per week werken.

In ieder geval zult u aan het einde van uw ouderschapsverlof moeten terugkeren naar uw oude baan of een andere, identieke functie moeten bekleden, met een min of meer vergelijkbare beloning. Kortom, of u nu de toekomstige vader of moeder bent, u heeft alle recht om aanspraak te maken op ouderschapsverlof.

Hierdoor kunt u zich voorbereiden op de geboorte van de pasgeborene en voor hem zorgen zodra hij arriveert. Je hebt dan meer tijd om te gaan winkelen, kleding voor je kleintje te kopen, om je outfit compleet te maken geboorte lijst, kies het meubilair voor de babykamer, draag bij aan zijn ontwaken, breng hem verschillende ideeën bij...

Op het moment dat u weer aan het werk gaat, heeft u mogelijk recht op een beroepsopleiding, vooral als bepaalde praktijken en werkmethoden in uw bedrijf bepaalde wijzigingen hebben ondergaan terwijl u met ouderschapsverlof bent. Als u terugkeert naar uw oorspronkelijke functie, moet uw werkgever een professioneel interview met u plannen. U heeft het recht om te verzoeken dat dit gesprek plaatsvindt vóór het einde van uw ouderschapsverlof.

Vraag nr. 2: Wat zijn de voorwaarden voor deeltijdverlof en totaalverlof?

Zoals eerder vermeld, krijgt u bij het aanvragen van ouderschapsverlof twee keuzes: deeltijds werk, dat erin bestaat de duur van uw beroepsactiviteit terug te brengen tot minstens 16 uur per week, en totaal verlof, gedurende welke uw arbeidsovereenkomst is geschorst.

Als medewerker is het aan u om het systeem te kiezen dat het beste bij uw wensen past. De werkgever heeft geen recht van verzet. Als u uw verlof moet herhalen, kunt u uw verlofformule, deeltijds of totaal verlof, wijzigen. Als je besluit om in deeltijd te gaan werken, ben je vrij in de keuze van je werktijd. Aan de andere kant zul je in overleg met je werkgever je werkuren moeten verdelen.

Houd er ook rekening mee dat u tijdens de periode dat u deeltijds werkt, of als u uw verlof verlengt of verlengt, uw uren niet kunt wijzigen. Je moet je inderdaad houden aan de aanvankelijk vastgelegde uren. U kunt bijvoorbeeld niet overstappen van deeltijdwerk naar ¾ tijdwerk. Deze kan u echter nog steeds worden verleend als de werkgever dit toestaat, of als een toepasselijke overeenkomst binnen het bedrijf dit toestaat.

Vraag nr. 3: Wanneer en hoe moet u ouderschapsverlof aanvragen?

Als u ouderschapsverlof wilt aanvragen, hoeft u hiervoor alleen een verzoek bij uw werkgever in te dienen. U gaat verder door hem uw verzoek te sturen via een brief die u tegen ontslag zult overhandigen of via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De stappen zijn bijna net zo eenvoudig als bestellen een compositie voor een nachtlampje aan de muur op onze site!

In uw brief moet u duidelijk aangeven dat u ambieert volledig ouderschapsverlof of deeltijdverlof. Daarnaast moet u het aantal uren opgeven dat u per week denkt te werken. Tegelijkertijd vermeldt u de duur van het verlof en de ingangsdatum van uw verlof.

Ook voor het indienen van uw aanvraag voor ouderschapsverlof moet u een bepaalde termijn respecteren. Er zijn twee opties mogelijk. Enerzijds kunt u dit één maand vóór het einde van uw adoptie- of zwangerschapsverlof doen. Anders doet u dit twee maanden voordat u het verlof opneemt, voor het geval het verlof niet direct na uw adoptie- of zwangerschapsverlof ingaat.

Als u overweegt uw verlof te verlengen, zijn hier enkele zaken die u moet weten. Ten eerste moet u voor elke verlenging een maand vóór het einde van het lopende verlof uw werkgever op de hoogte stellen. U dient opnieuw een aangetekende brief te sturen met het verzoek om ontvangstbevestiging. Als u door de verlenging van uw verlof besluit uw totale ouderschapsverlof aan te passen en te kiezen voor deeltijds werken, of andersom, bent u ook verplicht om uw werkgever van deze wijziging op de hoogte te stellen.

Vraag nr. 4: Heeft de werknemer recht op bezoldiging tijdens het ouderschapsverlof?

Volgens de wet wordt er tijdens het ouderschapsverlof geen vergoeding aan de werknemer uitbetaald. Dat gezegd hebbende, passen sommige bedrijven soms voordeliger conventionele maatregelen toe. Het ideaal zou zijn om u bij uw werkgever te informeren. Als het bedrijf waarvoor u werkt over een tijdspaarrekening of CET-systeem beschikt, kunt u uw rechten op deze rekening doen gelden.

Als u tijdens deze periode van beroepsinactiviteit geen loon ontvangt, kunt u nog steeds financiële steun krijgen van het CAF, en meer bepaald de gedeelde kinderbijslag of PreParE. Deze financiële tegemoetkoming toegekend door het CAF is bedoeld voor ouders die hun beroepsactiviteit onderbreken of verminderen om voor hun kind(eren) jonger dan 3 jaar te zorgen.

Als u dus volledig ouderschapsverlof of deeltijdverlof aanvraagt, kunt u profiteren van PreParE. Maar houd er rekening mee dat de duur van de uitbetaling van deze hulp min of meer lang is, afhankelijk van de situatie van uw huishouden en het aantal kinderen dat u onder uw hoede heeft. Houd er rekening mee dat de betalingstermijn voor PreParE niet noodzakelijkerwijs samenvalt met die van uw ouderschapsverlof.

Vraag nr. 5: Hoe lang duurt het ouderschapsverlof?

Voordat u ouderschapsverlof aanvraagt, moet u eerst de tijd nemen om de duur ervan te bepalen. Volgens de arbeidswet mag de initiële duur van het ouderschapsverlof niet langer zijn dan één jaar. Daarnaast kunt u twee verlengingen aanvragen. Bovendien moet u het verlof en de verlenging doorlopend opnemen. Elke keer dat u een verlenging aanvraagt, kan deze korter of langer zijn dan de vorige keer.

Daarentegen eindigt het ouderschapsverlof hoogstens wanneer het kind zijn of haar derde verjaardag bereikt. Als u een kind heeft geadopteerd, mag uw verlof niet langer duren dan drie jaar, als het kind bij aankomst bij u thuis nog geen drie jaar oud is. Deze duur is beperkt tot maximaal één jaar als de peuter ouder is dan 3 jaar wanneer hij bij u in huis komt.

Bepaalde situaties zijn uitzonderingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u bevalt van een tweeling. U heeft dan het recht om uw verlof te verlengen totdat uw baby's naar de kleuterschool gaan. Hierdoor kunt u meer tijd besteden aan uw baby's en de inrichting van hun kamer.

Bij een meerlinggeboorte waarbij u minstens drie kinderen ter wereld brengt, of indien u minstens drie kinderen adopteert, kunt u genieten van een verlenging tot de zesde verjaardag van uw kinderen. Deze maatregel is van toepassing op kinderen die zijn geadopteerd of geboren op of na 1is Oktober 2014. Nog iets: als uw kleine lieveling ziek wordt, een ernstige handicap heeft of het slachtoffer wordt van een ongeval, kunt u streven naar een extra jaar verlof.

Er moeten nog andere elementen bekend zijn met betrekking tot de duur van het ouderschapsverlof. U kunt het verlof weliswaar verlengen, maar niet inkorten, tenzij u toestemming heeft van uw werkgever. Toch kun je volgens de Arbeidswet het bedrag verlagen als het kind overlijdt. In dit geval heeft u een aantal opties:

  • Zet uw vroegere beroepsactiviteit opnieuw voort;
  • Overgang van ouderschapsverlof naar deeltijdwerk;
  • Wijzig de arbeidsduur naar deeltijds, op basis van een overeenkomst met uw werkgever.