Juridische mededeling

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina's bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. 

Gebruiksvoorwaarden :  

Deze site Lenny en Alba wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, PHP, Javascript, CSS, enz.) enz.
Lenny en Alba zet alle middelen in die haar ter beschikking staan om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites. Fouten of omissies kunnen echter voorkomen. De gebruiker moet daarom de juistheid van de informatie waarborgen en alle wijzigingen aan de site die hij nuttig acht, melden. Lenny en Alba is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

 

Koekjes : 


De website Lenny en Alba kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan.
Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies. 

 

Hypertekstlinks:

De websites van kunnen links bieden naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Lenny en Alba heeft geen manier om de sites in verband met zijn websites te controleren. 
Lenny en Alba staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert het deze. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zijn gebruiksvoorwaarden moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de vennootschap. Lenny en Alba.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites wenst op te zetten Lenny en Alba, is het aan hem om een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot plaatsing van een hyperlink te formuleren. 
Lenny en Alba behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.


Aangeboden diensten: 


Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden op onze site gepresenteerd Lenny en Alba.
Wij ernaar streven om op de site te voorzien www.lenny-et-alba.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. De informatie op de site Lenny en Alba zijn niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet. Bovendien alle informatie aangegeven op de site Lenny en Alba worden alleen ter informatie gegeven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.  

Contractuele beperkingen op gegevens: 


De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of iets wat op een storing lijkt te constateren, meld dit dan per e-mail aan het adres Hello@lenny-et-alba.com, door het probleem zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.).

Alle gedownloade inhoud gebeurt op risico en risico van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de computer van de gebruiker lijdt of voor enig verlies van gegevens als gevolg van de download. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

De hyperlinks die in het kader van deze website zijn opgezet in de richting van andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Lenny en Alba.

Intellectueel eigendom :


Alle inhoud aanwezig op de site Lenny en Alba, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partners bedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. Lenny en Alba. Deze weergave of reproductie, via welk procédé dan ook, vormt een inbreuk die wordt gesanctioneerd en volgens het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Persoonlijke gegevens :


Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen wanneer u onze website bezoekt. Lenny en Alba.

Dit principe heeft echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden, in de rubriek "contact". U kunt in ieder geval weigeren om uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.