Verkoopvoorwaarden– Lenny et Alba

Verkoopvoorwaarden

1. Inleiding 

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van deze website en de overeenkomst tussen u en ons. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van elke gebruiker en van Lenny en Alba met betrekking tot de goederen/diensten die wij via deze website aanbieden. Voordat u aan het einde van het bestelproces op het vakje “Betaling autoriseren” klikt, vragen wij u deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te gebruiken of er een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met al deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring, plaats dan geen bestellingen. Deze Algemene Voorwaarden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn; Daarom wordt u verzocht deze aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst.

2- Gebruik van de site

Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en vervangen alle andere voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze Algemene Voorwaarden zijn belangrijk voor zowel u als ons, omdat ze zijn opgesteld om een ​​juridisch contract tussen ons tot stand te brengen, ter bescherming van uw rechten als consument en onze rechten als handelaar. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt u, na kennis genomen te hebben, zonder voorbehoud onderworpen te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. U stemt ermee in: - De website alleen te gebruiken voor legitieme verzoeken of bestellingen. - Geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Als we reden hebben om aan te nemen dat een dergelijke bestelling is geplaatst, behouden we ons het recht voor om deze te annuleren en de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen. - Om ons een e-mailadres, postadres en/of andere informatie te verstrekken waarmee wij nauwkeurig en nauwkeurig contact met u kunnen opnemen, en om te erkennen dat wij deze informatie kunnen gebruiken om contact met u op te nemen als dit nodig blijkt. - Als u ons niet alle benodigde informatie verstrekt, kunnen wij uw bestelling niet verwerken.

3- Bestellingsweigering

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product van deze website terug te trekken en/of de inhoud of informatie op deze website te vervangen of te wijzigen.

4- Presentatie en beschrijving van de producten

De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden weergegeven in de “productbladen”. De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's (€) inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten. Mocht één van de productbladen onvolledig zijn, dan is het aan iedere geïnteresseerde om een ​​e-mail te sturen met het verzoek om aanvullende informatie over een product naar de klantenservice. De klant die een bestelling plaatst zonder van deze mogelijkheid gebruik te hebben gemaakt, verklaart derhalve in het bezit te zijn van alle informatie die nodig is om zijn bestelling af te ronden. Alle teksten en afbeeldingen die op de online verkoopsite van de verkoper worden gepresenteerd, zijn voor de hele wereld voorbehouden onder het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten; hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

5- Bestelprocedure

Nadat de klant toegang heeft gekregen tot een eerste samenvatting van de artikelen die vooraf zijn geselecteerd in de afdelingen en aan het winkelmandje zijn toegevoegd, wordt de klant uitgenodigd om zijn selectie te bevestigen voordat hij toegang krijgt tot de betalingspagina waarop hij alle informatie invoert die nodig is om de door de verkoper gevraagde prijs te betalen. Bestellingen worden per e-mail bevestigd: de verkoper stuurt een e-mail naar het adres dat de klant heeft ingevoerd op het moment van zijn bestelling (of registratie op de site) om de exacte voorwaarden van het gesloten contract samen te vatten. Informatie met betrekking tot de levering van producten wordt door de klant ingevoerd. In geval van een materiële fout van de klant heeft de klant maximaal 24 uur de tijd om de klantenservice op de hoogte te stellen van het gewenste afleveradres. Na deze termijn kan de verkoper niet garanderen dat er rekening gehouden wordt met de wijziging. De door de verkoper geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de datum en de inhoud van het contract. 

6- Levering van producten

De verkoper verbindt zich ertoe de pakketten met daarin de bestelde producten te leveren aan de vervoerder die de klant bij zijn bestelling heeft gekozen. De levering vindt plaats, behalve in geval van overmacht buiten de macht van de verkoper, binnen een gebruikelijke gemiddelde tijd van 4 dagen voor Frankrijk en Europa en 5-6 dagen voor de rest van de wereld, vanaf de bevestiging van de bestelling en de volledige betaling. De producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs en/of ontvangst van het betaalde bedrag. Vanaf ontvangst van de bestelling door de klant gaat het risico van de geleverde goederen echter over op de klant.

Een bestelling kan in zeldzame gevallen worden geannuleerd en volledig worden terugbetaald als we geen bezorgdienst kunnen vinden (vooral internationaal). 

Lenny en Alba, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering of de directe gevolgen daarvan. 

De aansprakelijkheidslimiet is de volledige terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen, er kan geen aanvullende schadevergoeding voor laattijdige levering worden gevraagd.

Elk gebruikt product kan niet worden geretourneerd of geruild.

In overeenstemming met de huidige regelgeving is het aan de Klant of de ontvanger om, in het bijzijn van de bezorger, de inhoud en het uiterlijk van het(de) pakket(ten) te controleren om er zeker van te zijn dat geen enkel item beschadigd is of ontbreekt; anders moet de Klant of de ontvanger systematisch een voorbehoud maken op de leveringsbon, met vermelding van de aard van de geconstateerde schade. Om ontvankelijk te zijn, moeten deze reserveringen binnen drie (3) dagen, feestdagen niet meegerekend, schriftelijk (aangetekende brief met ontvangstbevestiging) door de Klant of de ontvanger aan de vervoerder worden bevestigd en binnen dezelfde termijn per e-mail aan Lenny en Alba. deadlines.

7- Betaling

Zodra het mandje is gevalideerd en de leveringsmethode is gekozen, Lenny en Alba biedt de Klant een 100% veilige betaalmethode per creditcard: Paypal en Stripe. Met Paypal kan de Klant op twee verschillende manieren betalen: 1. Hij heeft al een Paypal-account: Niets is eenvoudiger, de Klant maakt verbinding met zijn Paypal-account en volgt de instructies om de transactie uit te voeren. 2. Hij heeft geen Paypal-account: De Klant kan betalen met zijn betaalkaart. Onze Paypal-service biedt de mogelijkheid om via verschillende betaalkaarten te betalen: - Carte Bleue - Mastercard - Visa Bij Paypal wordt het bankkaartnummer van de Klant op geen enkele manier doorgegeven aan het bedrijf Lenny en Alba en elke aankoop wordt bevestigd met een ontvangstbewijs.

U kunt ook met Stripe betalen.

8- Wettelijke herroepingstermijn

Conform de bepalingen: "heeft de consument (hier de klant) een termijn van veertien volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij daarvoor redenen hoeft op te geven of boetes hoeft te betalen, met uitzondering, in voorkomend geval, van de kosten terug".

9- Retourzendingen

 •  De verkoper accepteert retourzendingen van klanten binnen veertien volle dagen op voorwaarde dat de producten niet zijn gebruikt, gedragen of beschadigd en dat de bij het product geleverde labels en/of accessoires aanwezig zijn.
 • Het wordt aanbevolen om voor het retourneren de originele verpakking te gebruiken, aangezien de beschikbare enveloppen geen optimale bescherming bieden voor geretourneerde artikelen. Ook is het raadzaam om de producten aangetekend te retourneren.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren om welke reden dan ook die niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in de paragrafen 1 en 2. Het pakket dat als niet-conform is gecontroleerd, wordt dus op zijn kosten opnieuw naar de klant verzonden.
 • In geval van een conforme retourzending biedt de verkoper de klant: Een volledige terugbetaling van de bestelde producten.
 •  Voor een snelle verwerking van retourzendingen wordt het ten zeerste aanbevolen om een kopie van de factuur en een toelichting in het pakket toe te voegen.
 •  De gemeenschap Lenny en Alba kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van nalatigheid van de klant bij de aan hem meegedeelde procedures.
 • In geval van terugbetaling worden de aan de klant aangeboden accessoires of aanbiedingen in mindering gebracht indien de producten niet in nieuwstaat worden geretourneerd. Voor elk product dat wordt aangeboden als onderdeel van de verkoop en wordt gebruikt, wordt de prijs ervan afgetrokken van het terugbetalingsbedrag. 
 • Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of die gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of die waarschijnlijk zullen bederven of snel zullen verstrijken. 
 

10- Dienst na verkoop en garantie

De relaties tussen de verkoper en de klanten worden beheerst door dit contract. De klantenservice is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt per e-mail contact opnemen met de klantenservice op het volgende adres: (hello@lenny-et-alba.com).

 • Op de producten zit volgens de Europese wetgeving 2 jaar garantie.
 • Voor elke verkoop aan een professional begint de productgarantie op de factuurdatum tussen Lenny en Alba en de professional.
 • In geval van een probleem met het apparaat of een storing kunt u contact opnemen met de klantenservice.
 • De garantie vervalt automatisch als de klant zelf interne handelingen aan het apparaat uitvoert (inclusief het losschroeven van de stroomlijnkappen)
 • Alle significante wijzigingen aan het product met betrekking tot het mechanische of elektronische onderdeel zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lenny en Alba leidt tot een totaal verlies van de fabrieksgarantie. 
 • Het openen van het product of het wijzigen van belangrijke onderdelen zonder onze toestemming resulteert in een totaal verlies van de garantie. 
 • Een gebruikt product kan niet geretourneerd of geruild worden.
 • Bij nieuwe producten kunnen eventueel 3D-foto's of foto's van eerdere versies worden gepresenteerd. Ze zijn niet contractueel.
 • Op al onze producten is waterschade niet gegarandeerd.

12- Beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper

 • 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant die zijn pakket wil volgen, om de verkoper per e-mail naar de klantenservice om het pakketnummer te vragen.
 • 2. De producten worden te koop aangeboden “onder voorbehoud van beschikbaarheid” en de verkoper kan in geen geval verplicht worden terzake een schadevergoeding of enige andere financiële compensatie te betalen.
 • 2.1. Bij onbeschikbaarheid wordt de klant per e-mail, telefoon of post over de situatie geïnformeerd. Indien het product blijvend niet beschikbaar is, kan de klant een ander product van gelijke waarde kiezen of terugbetaling vragen van het reeds door hem betaalde bedrag.
 • 3. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een typografische fout van zijn kant met betrekking tot de prijs of de beschrijving van de producten of van de kant van de klant in de door hem ingevoerde gegevens.
 • 3.1. Evenzo kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een typografische fout van de klant bij het invoeren van zijn adres of e-mailadres, waardoor de verkoper de door hem geleverde diensten niet met succes zou kunnen uitvoeren.
 • De verantwoordelijkheid van Lenny en Alba wordt niet ingeschakeld als er een direct extern geschil tussen is Lenny en Alba en een externe transport- of betalingsprovider. 
 • 3.1.1 Als niet-uitputtend voorbeeld: een pakket dat naar de afzender wordt geretourneerd en waarbij de vervoerder melding maakt van een fout van de klant die de levering onmogelijk maakt, wordt niet opnieuw naar de klant verzonden zonder volledige betaling van de nieuwe verzendkosten.
 • 4. De verkoop is onderworpen aan de voorwaarde van aanvaarding door de verkoper van de verkoopvoorwaarden. Deze aanvaarding komt tot uiting hetzij door de voorbereiding en verzending van de bestelling, hetzij door het debiteren van de creditcard die de klant tijdens zijn bestelling heeft gebruikt. op de online verkoopsite.
 • 4.1. Een weigering van bestelling komt tot uiting in een weigering van betaling door de verkoper.

13- Vertrouwelijkheid van gegevens

De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven; ze worden, tenzij de klant zich daar uitdrukkelijk tegen verzet, geïntegreerd in het klantenbestand van het merk Lenny en Alba. Bankgegevens zijn niet toegankelijk voor Lenny en Alba. Conform de wet beschikt de klant te allen tijde over een recht van toegang en rectificatie. Om dit recht uit te oefenen, hoeft u alleen maar contact op te nemen met de afdeling Klantenrelaties van het merk via e-mail op hello@lenny-et-alba.com.

14- Verzoening van de partijen in geval van een geschil van welke aard dan ook

Indien zich een geschil voordoet tussen de verkoper en de klant, verbindt deze zich ertoe om rechtstreeks met de verkoper een verzoeningsprocedure op te starten om het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een derde natuurlijke of rechtspersoon. Deze procedure vervangt elke andere bestaande vorm van oplossing voor een door de klant aanvaarde periode van 30 werkdagen.

De gemeenschap Lenny en Alba
Adres : Lenny en Alba, Allée John W. Léonard, 7526 Mersch, Luxemburg
E-mailadres: hello@lenny-et-alba.com