Hoe het gevoel van eigenwaarde bij kinderen te bevorderen: vanaf jonge leeftijd een sterk zelfvertrouwen opbouwen

Hoe het gevoel van eigenwaarde bij kinderen te bevorderen: vanaf jonge leeftijd een sterk zelfvertrouwen opbouwen

Zelfvertrouwen is een houding die we absoluut moeten hebben bij de ontwikkeling van onze jonge kinderen. Dit gevoel van eigenwaarde is de motor die hun verbeeldingskracht, hun dromen en alles wat voor hen belangrijk is, voedt. Daarom is het belangrijk om dit essentiële persoonlijkheidspunt bij een jong kind te cultiveren, omdat het de manier zal beïnvloeden waarop kleintjes de wereld waarnemen en wat hen omringt.

Wat is zelfwaardering zelf?

Het erkennen van de eigen waarde is de eerste stap in het ontwikkelen van wat we zelfvertrouwen of eigenwaarde kunnen noemen, en als ouders zijn we het best geplaatst om ons kind door de verschillende fasen van zijn leven te leiden.

Waarom is het zo belangrijk dat onze kinderen een goed zelfbeeld hebben? 

Welnu, zelfvertrouwen speelt een cruciale rol in hun emotioneel beheer, sociaal en cognitief. Het beïnvloedt hun vermogen om keuzes te maken, uitdagingen aan te gaan, met anderen om te gaan en zich aan verschillende situaties aan te passen. Een sterk zelfvertrouwen is een waardevol bezit dat hen hun hele leven zal vergezellen.

Zelfvertrouwen bepaalt de manier waarop onze kinderen zichzelf en de wereld om hen heen zien. Ze moedigt hen aan om nieuwe dingen te ontdekken, zoals muzikaliteit bijvoorbeeld leren verbinden met anderen en gezonde relaties opbouwen. Wanneer onze kleintjes vertrouwen in zichzelf hebben, is de kans groter dat ze uitdagingen moedig tegemoet treden, volharden ondanks moeilijkheden en een positieve identiteit ontwikkelen.

Het belang van eigenwaarde 

Eigenwaarde is essentieel om te slagen in het leven! Wanneer een jongere geen zelfvertrouwen heeft, kan dit zijn persoonlijke ontwikkeling ernstig belemmeren. Zelfs als ze potentieel hebben, hebben sommige jonge mensen moeite om te slagen omdat ze aan zichzelf twijfelen. Twijfel, faalangst en gevoelens van onveiligheid weerhouden hen ervan risico’s te nemen en vooruit te komen; het is alsof ze gehinderd worden door ballen aan hun voeten. Deze negatieve gedachten creëren een soort innerlijke gevangenis, die soms zo verstikkend is dat het individu alle motivatie om te handelen verliest, in de overtuiging dat hij zal falen wat hij ook doet.

Een laag zelfbeeld kan veel gevolgen hebben, zoals leerproblemen, socialisatieproblemen, overmatige afhankelijkheid en een gebrek aan autonomie. Het kan ook leiden tot wantrouwen jegens anderen, moeite met het nemen van beslissingen, verhoogde stress en zelfs zelfdestructief gedrag zoals verslavingen. Als het maar voor Buiten spelen, het lukt uw kind misschien niet als hij geen vertrouwen in zichzelf heeft!

Omgekeerd stelt een goed gevoel van eigenwaarde jonge mensen in staat vooruit te komen in het leven, uitdagingen aan te gaan en effectief met stress om te gaan. Zelfvertrouwen is vaak cruciaal om uw projecten te laten slagen.

Er zijn verschillende factoren die de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde bij jongeren kunnen schaden, zoals vergelijking met anderen, overbescherming, negatieve oordelen of onrealistische verwachtingen van volwassenen.

Gelukkig zijn er verschillende manieren om het zelfrespect van jongeren te versterken, zoals het herkennen en aanmoedigen van hun sterke punten, het bevorderen van hun autonomie en het tonen van zelfvertrouwen, het helpen leren van hun fouten, en bovenal het tonen van onvoorwaardelijke acceptatie en genegenheid.

Hoe herken je een kind dat geen zelfvertrouwen heeft? 

Het is cruciaal om op bepaalde signalen te letten. Als hij het bijvoorbeeld vermijdt om dingen alleen te doen, als hij vaak om hulp vraagt ​​of als hij twijfels uit over zijn eigen kunnen, zijn dit indicatoren waarmee serieus rekening moet worden gehouden.

Natuurlijk ! Het bevorderen van zelfvertrouwen bij onze kinderen is een essentiële uitdaging van het ouderschap. Hier zijn enkele concrete ideeën om dit te bereiken:

 • Bied stabiliteit in het schema

Het creëren van een vaste routine geeft onze kinderen een gevoel van veiligheid. Als ze weten wat ze elke dag kunnen verwachten, hebben ze meer controle en zijn ze zelfverzekerder om uitdagingen aan te gaan.

 • Beantwoord vragen naar waarheid

Het eerlijk beantwoorden van de vragen van onze kinderen versterkt het vertrouwen dat zij in ons en in zichzelf hebben. Dit laat zien dat hun gedachten en vragen belangrijk en geldig zijn.

 • Moedig leren aan en vier succes

Het aanmoedigen van onze kinderen om nieuwe dingen te leren en het vieren van hun successen, zelfs de allerkleinsten, is van cruciaal belang. Dit laat hen zien dat ze in staat zijn om dingen te bereiken en vergroot hun zelfwaardering.

 • Wees betrouwbaar en respecteer afspraken

Het is belangrijk om onze beloften aan onze kinderen na te komen. Hierdoor voelen ze zich veilig en vertrouwen ze anderen. Het nakomen van onze verplichtingen is ook een voorbeeld van open en eerlijke communicatie.

 • Herken de tekenen van zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen kan zich bij kinderen op verschillende manieren uiten, zoals hun verlangen om taken alleen uit te voeren of hun trots om hun successen te delen. Het aanmoedigen van dit positieve gedrag vergroot hun zelfvertrouwen.

 • Werken aan ons eigen vertrouwen

Als ouders hebben wij een enorme invloed op onze kinderen. Werken aan ons zelfvertrouwen kan een positieve invloed hebben op hun zelfwaardering. Een rolmodel zijn van vertrouwen en veerkracht is een van de beste geschenken die we hen kunnen geven.

Door deze tips te volgen, kunnen we onze kinderen helpen een sterk en blijvend zelfvertrouwen te ontwikkelen. Alle kleine beetjes tellen om hen de tools te geven die ze nodig hebben om te slagen in het leven en de uitdagingen te overwinnen die op hun pad komen. U kunt ook meer tips krijgen met boeken voor het leren van kinderen Zelfvertrouwen.

De ontwikkeling van eigenwaarde

Het gevoel van eigenwaarde begint zich op jonge leeftijd te vormen en blijft gedurende het hele leven evolueren. Ouders spelen een cruciale rol in dit proces door de perceptie van het kind over zichzelf diepgaand te beïnvloeden. Op dezelfde manier hebben leraren en andere belangrijke figuren in het leven van een kind een aanzienlijke impact op hun persoonlijke ontwikkeling. Deze volwassenen gedragen zich als spiegels voor het kind, weerspiegelt zijn beeld en beïnvloedt zo zijn eigen perceptie. Wanneer kinderen positieve boodschappen ontvangen over hun capaciteiten en kwaliteiten, is de kans groter dat ze een gezond zelfbeeld en een robuust zelfvertrouwen ontwikkelen.

Naarmate kinderen volwassen worden, zijn ze beter in staat de percepties van anderen met onderscheidingsvermogen te filteren en te interpreteren. Het spiegeleffect blijft echter gedurende het hele leven bestaan. Het is daarom cruciaal om te leren de ontvangen informatie te filteren, zodat uw zelfbeeld niet in gevaar komt.

Heb je gehoord van de schatter? 

Het is een interessant concept dat illustreert hoe ons gevoel van eigenwaarde fluctueert op basis van de positieve en negatieve percepties die we via onze eigen persoonlijke spiegel integreren. 

Zie het als een dynamisch apparaat in onze geest, dat voortdurend wordt aangepast door wat we over onszelf en anderen waarnemen. Als we negatieve invloeden niet effectief wegfilteren, kunnen ze de positieve aspecten tenietdoen, waardoor we ons onwel en waardeloos voelen. Daarom is het van cruciaal belang om ons gevoel van eigenwaarde regelmatig te voeden met positieve invloeden om ons emotionele evenwicht te behouden.

Om te beoordelen waar uw kind zich bevindt op de schaal van eigenwaarde, raden wij u aan de volgende vragenlijst te beantwoorden:

 1. Als uw kind over zichzelf praat, praat hij dan meer over wat hij moeilijk vindt, wat hij niet kan of wat hij denkt dat zijn fouten zijn, in plaats van wat hij goed kan, zijn sterke punten en zijn kwaliteiten? Antwoord ja of nee.
 2. Wanneer uw kind een compliment krijgt of iets goeds doet, heeft hij dan de neiging de positieve aspecten te bagatelliseren of te neutraliseren door over zijn beperkingen, zwakheden en fouten te praten? Antwoord ja of nee.
 3. Kleineert uw kind zichzelf vaak, beschouwt zichzelf als negatief, als niet intelligent, enz.? ? Antwoord ja of nee.
 4. Lijkt uw kind een gebrek aan autonomie en weinig zelfvertrouwen te hebben? Zelfs voor de makkelijke dingen in het leven, zoals eten of spelletjes spelen educatieve spellen ? Antwoord ja of nee.
 5. Vergelijkt uw kind zichzelf vaak met anderen en beoordeelt hij zichzelf vaak lager dan zijn leeftijdsgenoten? Antwoord ja of nee.
 6. Is uw kind bang voor nieuwe dingen, heeft hij moeite zich aan te passen of is hij verlegen? Antwoord ja of nee.
 7. Reageert uw kind vaak negatief als hij met moeilijkheden wordt geconfronteerd, is hij bang voor mislukking of teleurstelling van zijn naasten? Antwoord ja of nee.
 8. Merkt uw kind dat zijn ouders, vrienden of belangrijke anderen hem niet accepteren zoals hij is? Antwoord ja of nee.
 9. Is uw kind vaak negatief en defaitistisch? Antwoord ja of nee.
 10. Heeft uw kind onrealistische verwachtingen van zichzelf, overschat hij zijn capaciteiten en negeert hij zijn beperkingen? Antwoord ja of nee.

Als u op basis van uw antwoorden meerdere keren 'ja' hebt aangevinkt, is het waarschijnlijk dat uw kind een laag zelfbeeld heeft, waardoor speciale aandacht nodig is om dit aspect van zijn persoonlijkheid te versterken. Als de meerderheid van uw antwoorden "nee" is, blijf dan zijn toch al sterke gevoel van eigenwaarde aanmoedigen en positief versterken. 

De vragen 11 tot en met 15 gaan in op gedrag dat kan wijzen op een overwaardering van het gevoel van eigenwaarde, waardoor soms echte kwetsbaarheid wordt gemaskeerd. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan deze nuances om uw kind te helpen een evenwichtig en authentiek gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.