Verkoopvoorwaarden

Bijgewerkt: januari 2023

1. Inleiding 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en het contract tussen u en ons. Deze voorwaarden leggen de rechten en plichten vast van elke gebruiker en van Lenny en Alba met betrekking tot de goederen/diensten die wij via deze website aanbieden. Voordat u aan het einde van het bestelproces op "Betaling autoriseren" klikt, dient u deze Algemene voorwaarden aandachtig door te lezen. Door deze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring, plaats dan geen bestellingen. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd; daarom wordt u verzocht deze aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst.

2- Gebruik van de site

Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en vervangen alle andere voorwaarden, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze algemene voorwaarden zijn zowel voor u als voor ons belangrijk, omdat ze zijn opgesteld om een ​​wettelijk contract tussen ons te vormen dat uw rechten als consument en onze rechten als handelaar beschermt. Door een bestelling te plaatsen stemt u ermee in zonder voorbehoud gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, na deze te hebben gelezen. U stemt ermee in: - De website alleen te gebruiken voor legitieme verzoeken of bestellingen. - Geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen plaatsen. Als we reden hebben om aan te nemen dat een dergelijke bestelling is geplaatst, behouden we ons het recht voor om deze te annuleren en de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen. - U verbindt zich ertoe om een ​​e-mailadres, postadres en/of andere informatie te verstrekken waarmee wij u op een exacte en precieze manier kunnen contacteren en te erkennen dat we deze informatie kunnen gebruiken om contact met u op te nemen indien dit nodig blijkt. - Als u ons niet alle informatie geeft die we nodig hebben, kunnen we uw bestelling niet verwerken.

3- Bestellingsweigering

We behouden ons het recht voor om op elk moment elk product van deze website terug te trekken en/of inhoud of informatie op deze website te vervangen of te wijzigen.

4- Presentatie en beschrijving van de producten

De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden weergegeven in de "productfiches". De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's (€) alle belastingen inbegrepen, exclusief verzendkosten. Het door de klant betaalde btw-bedrag en het bedrag aan verzendkosten dat overeenkomt met de gekozen leveringsmethode worden weergegeven op het scherm op de overzichtspagina van de selectie van de klant. In het geval dat een van de productfiches onvolledig is, is het aan elke geïnteresseerde om een ​​e-mail te sturen met het verzoek om aanvullende informatie over een product naar de klantenservice. De klant die een bestelling plaatst zonder van deze mogelijkheid gebruik te hebben gemaakt, verklaart dus in het bezit te zijn van alle informatie die nodig is om zijn bestelling af te ronden. Alle teksten en afbeeldingen op de online verkoopsite van de verkoper zijn voor de hele wereld voorbehouden onder copyright en intellectuele eigendomsrechten; hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

5- Bestelprocedure

Na toegang te hebben gekregen tot een eerste overzicht van de voorgeselecteerde artikelen in de schappen en toegevoegd aan het winkelmandje, wordt de klant uitgenodigd om zijn selectie te bevestigen alvorens naar de betalingspagina te gaan waar hij alle informatie invoert die nodig is voor de betaling van de door de verkoper gevraagde prijs . Bestellingen worden per e-mail bevestigd: de verkoper stuurt een e-mail naar het adres dat door de klant is ingevoerd bij de bestelling (of registratie op de site) om de exacte voorwaarden van het aangegane contract samen te vatten. De informatie met betrekking tot de levering van de producten wordt door de klant ingevoerd. Bij een materiële invoerfout van de klant heeft deze maximaal 24 uur de tijd om het gewenste afleveradres door te geven aan de klantenservice. Na deze termijn kan de verkoper niet garanderen dat er rekening gehouden wordt met de wijziging. De door de verkoper geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, datum en inhoud van de overeenkomst. Dit contract wordt door de verkoper gearchiveerd op zijn computerservers en de klant heeft toegang tot deze informatie door contact op te nemen met de online archiveringsdienst voor verkoopcontracten – Bedrijf Lenny en Alba – Rue Gustave Courbet 11, 75016 Parijs.

6- Levering van producten

De verkoper verbindt zich ertoe de pakketten met de bestelde producten te leveren aan de door de klant bij de bestelling gekozen vervoerder. De levering vindt plaats, behalve in geval van overmacht buiten de wil van de verkoper, binnen een gebruikelijke gemiddelde termijn van 4 dagen voor Frankrijk en Europa en 5-6 dagen voor de rest van de wereld vanaf de bevestiging van de bestelling en volledige betaling. De producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs en/of ontvangst van het betaalde bedrag. Vanaf de ontvangst van de bestelling door de klant gaan de risico's van de geleverde goederen echter over op de klant.

Een bestelling kan in zeldzame gevallen worden geannuleerd en volledig worden terugbetaald als we geen bezorgdienst kunnen vinden (ook internationaal). 

Lenny en Alba, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering of de directe gevolgen daarvan. 

De aansprakelijkheidslimiet is de volledige terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen, er kan geen aanvullende vergoeding voor laattijdige levering worden gevraagd.

Elk gebruikt product kan niet worden geretourneerd of geruild.

In overeenstemming met de geldende regelgeving is het aan de Klant of de ontvanger om in het bijzijn van de bezorger de inhoud en het uiterlijk van het/de pakket(ten) te controleren om na te gaan of er geen artikel beschadigd is of ontbreekt; anders moet de Klant of de ontvanger systematisch voorbehoud maken op de leveringsbon, met vermelding van de aard van de vastgestelde schade. Om ontvankelijk te zijn, moeten deze reserveringen binnen drie (3) dagen, feestdagen niet meegerekend, schriftelijk (aangetekend bij AR) door de Klant of de ontvanger bij de vervoerder en binnen hetzelfde tijdsbestek per e-mail bij Lenny et Alba worden bevestigd. .

7- Betaling

Zodra het mandje is gevalideerd en de leveringsmethode is gekozen, Lenny en Alba biedt de Klant een 100% veilig betaalmiddel met creditcard: Paypal en Stripe. Met Paypal kan de Klant op twee verschillende manieren betalen: 1. Hij heeft al een Paypal-account: Niets is eenvoudiger, de Klant maakt verbinding met zijn PayPal-account en volgt de instructies om de transactie uit te voeren. 2. Hij heeft geen Paypal-account: de klant kan met zijn creditcard betalen. Onze Paypal-service biedt de mogelijkheid om met verschillende betaalkaarten te betalen: - Carte Bleue - Mastercard - Visa Bij Paypal wordt het nummer van de bankkaart van de Klant op geen enkele manier doorgegeven aan het bedrijf Lenny en Alba en elke aankoop wordt bevestigd met een ontvangstbewijs.

U kunt ook met Stripe betalen.


Betaling van uw bestelling in 2 tot 12 termijnen / 

Onze partner biedt u een financieringsoplossing
genaamd [Betaling in x termijnen / Uitstel van betaling], wat het mogelijk maakt om te betalen
uw bestelling zonder bedraglimiet over X maanden / X dagen.


Uitstel van betaling om uw bestelling te betalen. Als u zich op deze dienst wenst te abonneren, worden uw contactgegevens vervolgens naar onze partner gestuurd die, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier, u zal aanbieden om over X maanden / X dagen te betalen en een betalingsschema zal aangeven met een overzicht van het bedrag van de diverse maandlasten.

Afhankelijk van uw dossier kunnen ondersteunende documenten dat wel zijn
gevraagd om uw financieringsaanvraag te valideren. Voor betaling binnen
meerdere keren: zodra onze partner uw dossier accepteert, moet u het bedrag van de 1e maandelijkse betaling betalen, inclusief een vergoeding van X% van het totale bedrag van de bestelling.

De overige maandelijkse betalingen worden volgens het aan u gecommuniceerde betalingsschema afgeschreven.
Voor uitgestelde betaling: zodra uw dossier is geaccepteerd, wordt uw bestelling gevalideerd en wordt een vergoeding van X% van het totale bedrag van de bestelling in rekening gebracht, als de vergoeding niet wordt aangeboden. Je wordt dan X dagen na je bestelling voor het volledige bedrag afgeschreven.
Als u vraagt ​​om te profiteren van een financieringsoplossing die door onze partner wordt aangeboden, wordt de informatie met betrekking tot uw bestelling doorgegeven aan onze partner, die deze zal gebruiken om uw aanvraag voor de toekenning, het beheer en de terugvordering van de financiering te bestuderen. Onze partner behoudt zich het recht voor om uw financieringsverzoek te accepteren of te weigeren. U heeft een herroepingstermijn van 14 dagen om van deze financiering af te zien. 
Werking Betalen in X termijnen: Met Betalen in X termijnen kunt u de geplaatste bestelling afrekenen Lenny en Alba als volgt :
Een verplichte bijdrage, afgeschreven op de dag van bevestiging van de bestelling,
overeenkomend met een deel van de bestelling en een vergoeding van X% van het totale bedrag van de bestelling, indien de vergoeding niet wordt aangeboden.
Een verdeling van de rest van het bedrag van de bestelling op het aantal
resterende maandelijkse betalingen volgens het betalingsschema dat zal zijn meegedeeld.

Bewerking Uitstel van betaling van X dagen: Met Uitstel van betaling van X dagen kunt u de bestelling die u bij [Naam handelaar] heeft geplaatst als volgt betalen:
Een vergoeding van X% van het totale bedrag van de bestelling wordt in mindering gebracht op de bestelling, indien de vergoeding niet wordt aangeboden.
Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven X dagen na de validatie van de betaling en de
bevestiging van onze partner.

8- Wettelijke herroepingstermijn

Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek: artikel L120-20: "de consument (hier de klant) beschikt over een termijn van veertien volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van boetes, behalve wanneer van toepassing, van de retourkosten”.

9- Retourzendingen

 •  De verkoper accepteert retourzendingen van klanten binnen veertien dagen op voorwaarde dat de producten niet zijn gebruikt, gedragen, beschadigd en dat ze de labels en/of accessoires bevatten die bij het product zijn geleverd.
 • Het is raadzaam om de originele verpakking te gebruiken om te retourneren, aangezien de beschikbare enveloppen niet de optimale bescherming van de geretourneerde artikelen bieden. Evenzo is het raadzaam om de producten aangetekend te retourneren.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​retourzending te weigeren om welke reden dan ook die niet voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in paragrafen 1 en 2. Het niet-conforme gecontroleerde pakket wordt dus op zijn kosten teruggestuurd naar de klant.
 • In het geval van een conforme retourzending, biedt de verkoper de klant: Een volledige terugbetaling van de bestelde producten.
 •  Voor een snelle verwerking van retouren is het sterk aan te raden om een ​​kopie van de factuur en een toelichting in het pakket mee te sturen.
 •  De gemeenschap Lenny en Alba zal niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van nalatigheid van de kant van de klant in de procedures die hem zullen worden meegedeeld.
 • In geval van terugbetaling worden de aan de klant aangeboden accessoires of aanbiedingen in mindering gebracht indien de producten niet in nieuwstaat worden geretourneerd. Voor elk product dat wordt aangeboden als onderdeel van de verkoop en wordt gebruikt, wordt de prijs ervan afgetrokken van het bedrag van de terugbetaling. 
 • Overeenkomstig artikel 121-20-2 van het consumentenwetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of gepersonaliseerd of die door hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of kunnen bederven of verlopen snel. 
 

10- Dienst na verkoop en garantie

De relatie tussen de verkoper en de klanten wordt beheerst door dit contract. De klantenservice is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt per e-mail contact opnemen met de dienst na verkoop op het volgende adres: (hello@lenny-et-alba.com).

 • Op de producten zit volgens de Europese wetgeving 2 jaar garantie.
 • Voor elke verkoop aan een professional begint de productgarantie op de datum van de factuur tussen Lenny en Alba en de professional.
 • In geval van een probleem met het apparaat of een storing, is de procedure om contact op te nemen met de dienst na verkoop.
 • De garantie vervalt automatisch als de klant zelf overgaat tot manipulatie aan de binnenkant van het apparaat (inclusief het losschroeven van de stroomlijnkappen)
 • Elke belangrijke wijziging aan het product met betrekking tot het mechanische of elektronische onderdeel zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lenny en Alba leidt tot een totaal verlies van de fabrieksgarantie. 
 • Het openen van het product of het wijzigen van belangrijke onderdelen zonder onze toestemming zal resulteren in een volledig verlies van garantie. 
 • Een gebruikt product kan niet geretourneerd of geruild worden.
 • Bij nieuwe producten kunnen mogelijk 3D-foto's of foto's van eerdere versies worden gepresenteerd. Ze zijn niet contractueel.
 • Op al onze producten is waterschade niet gegarandeerd.
 • Alle details op de pagina GARANTIE EN SAV zijn authentiek in de GCS.
  We raden u ten zeerste aan om ze te raadplegen.

12- Beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper

 • 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant die zijn pakket wil volgen om de verkoper om het pakketnummer te vragen via e-mail aan de klantenservice.
 • 2. De producten worden te koop aangeboden "onder voorbehoud van beschikbaarheid" en de verkoper kan in geen geval worden verplicht tot betaling van een schadevergoeding ter zake, of enige andere financiële vergoeding.
 • 2.1. Bij onbeschikbaarheid wordt de klant per e-mail, telefoon of post op de hoogte gebracht van de situatie. Indien het product definitief niet beschikbaar is, kan de klant een ander product van gelijke waarde kiezen of terugbetaling vragen van het reeds door hem betaalde bedrag.
 • 3. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een typefout van zijn kant met betrekking tot de prijs of de beschrijving van de producten of van de kant van de klant in de informatie die hij heeft ingevoerd.
 • 3.1. Evenzo kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een typografische fout van de klant bij het invoeren van zijn adres of e-mail waardoor de verkoper de diensten waartoe hij zich heeft verbonden niet met succes zou kunnen uitvoeren.
 • De verantwoordelijkheid van Lenny en Alba wordt niet ingeschakeld als er een direct extern geschil tussen is Lenny en Alba en een externe transport- of betalingsprovider. 
 • 3.1.1 Bij wijze van niet-uitputtend voorbeeld, een pakket dat wordt teruggestuurd naar de afzender met de vermelding door de vervoerder van een fout van de klant die de levering onmogelijk maakt, zal niet opnieuw naar de klant worden verzonden zonder volledige betaling van nieuwe verzendkosten .
 • 4. De verkoop is onderworpen aan de voorwaarde van aanvaarding door de verkoper van de verkoopvoorwaarden, deze aanvaarding komt tot uiting hetzij door de voorbereiding en verzending van de bestelling, hetzij door de debitering van de creditcard die door de klant is gebruikt bij zijn bestelling op de online verkoopsite.
 • 4.1. Een weigering van bestelling komt tot uiting in een weigering van betaling door de verkoper.

13- Vertrouwelijkheid van gegevens

De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt; ze worden, tenzij uitdrukkelijk verzet van de klant, geïntegreerd in het klantenbestand van het merk Lenny en Alba. Bankgegevens zijn niet toegankelijk voor wee-bot.com. Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978 heeft de klant te allen tijde recht op toegang en rectificatie. Om dit recht uit te oefenen, neemt u gewoon contact op met de afdeling Klantenrelaties van het merk via e-mail op hello@lenny-et-alba.com.

14- Verzoening van de partijen in geval van een geschil van welke aard dan ook

In het geval dat er een geschil ontstaat tussen de verkoper en de klant, verbindt deze zich ertoe om rechtstreeks met de verkoper een verzoeningsprocedure te starten (volgens de voorwaarden voorzien in Titel 1 van Boek VI van het Wetboek van Consumentenrecht) om het geschil te beslechten zonder tussenkomst van een derde natuurlijke of rechtspersoon. Deze procedure vervangt elke andere vorm van bestaande oplossing voor een door de klant aanvaarde periode van 30 werkdagen.

In het geval van een verkoop of een commerciële relatie met een Franse of buitenlandse professional, is het Franse recht van toepassing en is de bevoegde rechtbank die van de handelsrechtbank.

De klant heeft de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op een consumentenbemiddelaar onder de voorwaarden voorzien in 1 Boek VI van het Wetboek Consumenten en de contactgegevens van de bevoegde consumentenbemiddelaar(s).

De gemeenschap Lenny en Alba
Adres : Lenny en Alba, Allée John W. Léonard, 7526 Mersch, Luxemburg
E-mailadres: hallo@lenny-et-alba.com