Nota prawna– Lenny et Alba

Nota prawna

Przed przeglądaniem jej stron prosimy o uważne zapoznanie się z różnymi warunkami korzystania z tej witryny. Łącząc się z tą witryną, bez zastrzeżeń akceptujesz niniejsze warunki. 

Warunki korzystania :  

Ta strona Lenny'ego i Alby jest oferowany w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, PHP, JavaScript, CSS itp.) dla większego komfortu użytkownika i przyjemniejszej grafiki, zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, itp.
Lenny'ego i Alby wdraża wszelkie dostępne mu środki w celu zapewnienia rzetelnej informacji i rzetelnej aktualizacji swoich stron internetowych. Mogą jednak wystąpić błędy lub pominięcia. Użytkownik musi zatem zapewnić dokładność informacji i zgłaszać wszelkie zmiany na stronie, które uzna za przydatne. Lenny'ego i Alby nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z tego wyniknąć.

 

Ciasteczka : 


Strona internetowa Lenny'ego i Alby może poprosić Cię o akceptację plików cookie do celów statystycznych i wyświetlania. Plik cookie to informacja umieszczana na Twoim dysku twardym przez serwer odwiedzanej witryny. Zawiera kilka fragmentów danych przechowywanych na komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytania i zapisania informacji.
Niektóre części tej witryny nie mogą działać bez akceptacji plików cookie. 

 

Linki hipertekstowe:

Strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub innych zasobów dostępnych w Internecie. Lenny'ego i Alby nie ma możliwości kontrolowania witryn powiązanych z jej witrynami internetowymi. 
Lenny'ego i Alby nie odpowiada za dostępność takich stron i źródeł zewnętrznych ani jej nie gwarantuje. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstałe na skutek zawartości tych stron lub źródeł zewnętrznych, a w szczególności informacji, produktów lub usług, które one oferują, lub jakiegokolwiek wykorzystania tych elementów. Za ryzyko związane z tym użytkowaniem odpowiada wyłącznie użytkownik Internetu, który musi przestrzegać warunków korzystania.

Użytkownicy, subskrybenci i odwiedzający strony internetowe nie mogą umieszczać hiperłączy do tej witryny bez wyraźnej, wcześniejszej zgody firmy. Lenny'ego i Alby.

W przypadku, gdy użytkownik lub odwiedzający chce utworzyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych Lenny'ego i Alby, to do niego będzie należało wysłanie wiadomości e-mail dostępnej w serwisie w celu sformułowania wniosku o utworzenie hiperłącza. 
Lenny'ego i Alby zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.


Zapewnione usługi: 


Cała działalność firmy i jej informacje prezentowane są na naszej stronie Lenny'ego i Alby.
My staramy się udostępniać na stronie www.lenny-et-alba.com informacje tak dokładne, jak to możliwe. Informacje na stronie Lenny'ego i Alby nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie mają charakteru umownego. Są one udostępniane z zastrzeżeniem zmian, jakie nastąpiły od czasu ich umieszczenia w Internecie. Ponadto wszystkie informacje wskazane na stronie Lenny'ego i Alby mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie lub ewolucji bez powiadomienia.  

Ograniczenia umowne dotyczące danych: 


Informacje zawarte na tej stronie są tak dokładne, jak to możliwe, a strona jest aktualizowana o różnych porach roku, może jednak zawierać nieścisłości lub pominięcia. Jeśli zauważysz lukę, błąd lub coś, co wygląda na awarię, zgłoś to e-mailem na podany adres Hello@lenny-et-alba.com, opisując możliwie najdokładniej problem (strona powodująca problem, typ używanego komputera i przeglądarki itp.).

Wszelkie pobrane treści odbywają się na ryzyko i niebezpieczeństwo użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone komputerowi użytkownika ani za utratę danych w wyniku pobrania. Ponadto użytkownik witryny wyraża zgodę na korzystanie z witryny przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

Za utworzone w ramach tej witryny hiperłącza prowadzące do innych zasobów znajdujących się w sieci internetowej nie można wiązać odpowiedzialności Lenny'ego i Alby.

Własność intelektualna :


Wszystkie treści obecne na stronie Lenny'ego i Alby, w tym między innymi grafika, obrazy, tekst, filmy, animacje, dźwięki, logo, gify i ikony, a także ich formatowanie stanowią wyłączną własność firmy, z wyjątkiem znaków towarowych, logo lub treści należących do innego partnera firm lub autorów.

Jakakolwiek reprodukcja, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych różnych elementów jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody firmy. Lenny'ego i Alby. To przedstawienie lub powielanie w jakikolwiek sposób stanowi naruszenie sankcjonowane i zgodne z Kodeksem własności intelektualnej. Niezastosowanie się do tego zakazu stanowi naruszenie, które może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną i karną fałszerza. Ponadto właściciele skopiowanych Treści mogą podjąć przeciwko Tobie kroki prawne.

Dane osobiste :


Ogólnie rzecz biorąc, nie musisz przekazywać nam swoich danych osobowych, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Lenny'ego i Alby.

Zasada ta ma jednak pewne wyjątki. Rzeczywiście, w przypadku niektórych usług oferowanych przez naszą witrynę może być wymagane podanie nam pewnych danych, takich jak: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail i numer telefonu. Dzieje się tak w przypadku wypełnienia formularza oferowanego Państwu online, w sekcji „kontakt”. W każdym przypadku możesz odmówić podania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie będzie można korzystać z usług witryny, w szczególności z żądania informacji o naszej firmie lub otrzymywania biuletynów.